Zakres działalności Inspektora Ochrony RTG

Zakres działalności Inspektora OR (posiadającego uprawnienia medyczne) obejmuje zazwyczaj: pracownie rtg ogólnodiagnostyczne, pracownie rtg stomatologiczne, pracownie mammograficzne, pracownie tomografii komputerowej, pracownie radiologii zabiegowej.

Jaką rolę pełni Inspektor Ochrony Radiologicznej ?

Zwyczajowo inspektor ochrony radiologicznej świadczy usługi w zakresie: przygotowania pracowni rentgenowskich do odbioru (przez Sanepid), nadzoru nad gabinetami pracowniami rtg, przygotowywania i prowadzenia pełnej dokumentacji z zakresu ochrony radiologicznej (Księga Jakości, Program Zapewnienia Jakości, Medyczne Procedury Radiologiczne), systematycznej kontroli gabinetów pracowni rtg poprzez kliniczne audyty wewnętrzne, szkolenia w dziedzinie ochrony radiologicznej, szkolenia z zakresu wykonywania zdjęć rtg a w szczególności zdjęć stomatologicznych Zgodnie z Ustawą Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000r (tekst jednolity) w gabinetach oraz pracowniach rtg, wewnętrzny nadzór nad przestrzeganiem wymagań bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej sprawuje osoba, która posiada uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej.

Co trzeba zrobić aby zostać Inspektorem RTG ?

Aby pełnić rolę Inspektora Ochrony Radiologicznej należy posiadać odpowiednie uprawnienia oraz doświadczenie w pracy z odpowiednimi jednostkami. O ile uprawnienia można zdobyć poprzez odpowiednie kursy, o tyle doświadczenie zdobywa się w ciągu wielu lat pracy. Mimo to, praca IOR'a wydaje się być bardzo atrakcyjna i interesująca szczególnie dla kobiet.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *