Księgi Jakości w pracowni rentgenowskiej

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, które wynikają z Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 roku każdy gabinet lub pracownia RTG zobowiązana jest do wdrożenia i przestrzegania zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością. Jeśli więc prowadzisz w swoim gabinecie prace związane z promieniowaniem jonizującym, jesteś zobligowany do posiadania odpowiedniej dokumentacji regulującej pracę.

Co to jest System Zarządzania Jakością w RTG ?

Kompletna dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością to zbiór przepisów i procedur regulujących pracę gabinetu rentgenowskiego. Tego typu dokumenty przygotowuje, prowadzi i pilnuje aby zawsze były aktualne zazwyczaj Inspektor Ochrony Radiologicznej opiekujący się daną jednostką.

Co powinna zawierać dokumentacja SZJ ?

Przygotowana z należytą starannością i dokładnością dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością powinna zawierać niezbędne dokumenty, takie jak:

  • Księgę Jakości RTG
  • Zbiór procedur ogólnych i roboczych
  • Aktualną ewidencję personelu gabinetu
  • Ewidencje i formularze niezbędne do prowadzenia działalności
  • Instrukcję pracy z aparatem RTG
  • Zakładowy plan postępowania awaryjnego
  • Prawa i obowiązki pacjenta
  • Informacje dla pacjentów (w tym kobiet w ciąży).

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *