Audyty kliniczny w pracowni rentgenowskiej

Jak ważne jest pilnowanie aby wszystkie dokumenty i akty prawne regulujące pracę w gabinecie rentgenowskim były prawidłowe wie chyba każdy, szczególnie po kontroli z Sanepidu lub innej jednostki certyfikującej. Aby szybko i bezproblemowo poradzić sobie z tego typu sytuacjami zaleca się dobrze przygotować do spotkania z zespołem audytorskim. Właśnie w tym celu przeprowadza się kliniczne audyty wewnętrzne. Takie audyty pomagają określić braki oraz odpowiednio przygotować do spotkania z zespołem certyfikującym lub kontrolującym daną jednostkę.

Co to jest audyt ?

Audyt to oficjalna kontrola polegająca na sprawdzeniu zgodności czegoś z przyjętymi założeniami, obowiązującymi przepisami, prawem czy zasadami.  Audyt przeprowadza zazwyczaj zespół audytorski złożony z niezależnych członków, których zdaniem jest sprawdzenie danego procesu nie tylko na podstawie oświadczeń lecz przede wszystkim na podstawie materialnych dowodów. Stopień szczegółowości i sposób potwierdzenia autentyczności dowodów jest określany w wytycznych audytowych specyficznych dla danej branży.  Audytom poddawane są również procedury kontrolne.

W wyniku audytu powstaje niezależna opinia zawierająca ocenę oraz zalecenia zmian, które należy wprowadzić w obowiązujących politykach i procedurach.

Jakie są rodzaje audytów ?

Ze względu na umiejscowienie w danej  jednostce rozróżniamy następujące audyty:

Audyt wewnętrzny – zgodnie z definicją  The Institute of Internal Auditors jest to niezależna działalność mająca na celu poprawę, doradztwo i weryfikację działalności operacyjnej danej jednostki.  Wewnętrzny audyt pomaga jednostce organizacyjnej w osiągnięciu założonych celów poprzez systematyczne doskonalenie procesów, które zachodzą w danej jednostce (zarządzanie ryzykiem, kontrola,  zarządzanie organizacją).

Audyt zewnętrzny – to kontrola (badanie) przeprowadzone przez niezależny do danej jednostki operacyjnej zespół audytorski. Rozróżniamy dwa typy audytów zewnętrznych:
- audyt zewnętrzny drugiej strony – to audyt (np. audyt dostawcy) przeprowadzany przez przedsiębiorstwo (zamawiający) np. u swoich dostawców celem stwierdzenia zgodności procedur
- audyt zewnętrzny trzeciej strony -  to np. audyt certyfikujący mający na celu stwierdzenie zgodności operacyjnej danej jednostki potwierdzone certyfikatem (np. certyfikatem jakości).

W administracji rządowej audyt zewnętrzny przeprowadzony musi być przez instytucję niezależną od rządu (w Polsce np. Najwyższa Izba Kontroli), zaś w administracji samorządowej – audyt przeprowadzany przez jest instytucję niezależną od samorządu (np. Regionalne Izby Obrachunkowe). Audyty zewnętrzne przeprowadzają również liczne firmy audytorskie.

Audyt zewnętrzny przeprowadzany jest przez niezależny organ na wniosek przedsiębiorstwa pragnącego podnieść swoją renomę czy ugruntować aktualną pozycję na rynku poprzez uzyskanie odpowiedniego certyfikatu zarządzania jakością. W zależności od branży w jakiej działa przedsiębiorstwo dana firma musi spełnić szereg norm np. normy środowiskowe, motoryzacyjne, bezpieczeństwa itd. W celu uzyskania certyfikatu przedsiębiorstwo czy jednostka organizacyjna zgłasza się do odpowiedniej jednostki certyfikującej posiadającej akredytację. W Polsce do najbardziej znanych jednostek certyfikujących należą: PCBC, DQS, TÜV SÜD Polska, TUV Nord Polska, SGS Polska, Germanischer Lloyd, TÜV Rheinland Polska, Dekra Certification.

Jakie są cele audyty wewnętrznego ?

Audyt wewnętrzny przeprowadzony na wniosek jednostki organizacyjnej ma na celu:
1. Potwierdzenie zgodności wykonywanych czynności z przyjętymi kryteriami
2. Ocenę skuteczności działań wynikających z przyjętych kryteriów
3. Wskazanie możliwości poprawy i doskonalenia obowiązujących zasad

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *